Connect with us

Sujiwo Tejo

Changing Room – Sujiwo Tejo

jumangkah sru susumbar lindu bumi gonjing
umub kang jalanidhi
gegambarane wong muntap
jojo bang mawingo wengis
lelemek kumalungkung

wong nedeng lelungan
lungo leledange wong lola
ngungakke tekade
manglungake sagung sesongar
tumiyung

jejangkah wong lumaksono
lenggak-lenggok lembeyan
njinggleng mulat mangarso
bedane wong nunggang kebo
kebone madep ngarep
cah angon dep nang mburi

wong dandan pupuran
bebenges kemben minthing-minthing
jan jane jatine
kabeh mligi tanpo busono
agomo ageming aji
sinandang nggo nyenyanding naliko dong semo

READ  Pada Suatu Ketika - Sujiwo Tejo
Continue Reading

Sujiwo Tejo

Hujan Deras (Feat. Anda Perdana) – Sujiwo Tejo

Lirik lagu: Hujan Deras (Feat. Anda Perdana)

Udan deres wor tinretes waspo
pangrantese tangis ngeleb pipiku
Guntur gumuntur muntabke kilat

Mangkilat kilat kinclong pipiku
Sun gagas grages mangsinum greget
Iku muspro manungso musproneng muspro
Waspo 2x tumete sing waspo

Kila sensono lakak guyumu ha..ha..ha 2x
Karno babas kang sino greget
Suk manungso besok lan pus gunem pusio

READ  Hujan Deras (Feat. Anda Perdana) - Sujiwo Tejo
Continue Reading

Sujiwo Tejo

Within – Sujiwo Tejo

aneng ngendi swargo tundo
kang ginayuh sagung jalmo
aneng paran paran wong kang mesem
kesengsem madubrongto bebrayan

aneng ngendi swargo tundo
kang ginayuh sagung jalmo
aneng paran paran wong kang mesem
kesengsem madubrongto bebrayan

sopo sing ngenteni sasi
angantu-antu wancine
swargo tundo mudun bumi
oooo
‘ro ro ngenteni kang wus manjing
panjang punjung pasir wukir
gemah ripah loh jinawi
panjang dowo lamun cinaritakke
sliramu du’ing uni Mas Mirah

READ  Pada Suatu Ketika - Sujiwo Tejo
Continue Reading

Sujiwo Tejo

Pada Suatu Ketika – Sujiwo Tejo

READ  Hujan Deras (Feat. Anda Perdana) - Sujiwo Tejo
Continue Reading